Lidmaatschap en Contributie

Contributie seizoen 2020-2021

Een overzicht van de contributie van het seizoen 2019-2020 verdeeld per categorie en soort lidmaatschappen.
Een leeftijdstabel om de categorie te bepalen.

De vereniging verzorgt de clubtenues voor de leden.
Hiervoor betalen de senioen- ABC jeugd leden een eigen bijdrage van 10 euro per seizoen (dit bedrag wordt niet naar rato doorgerekend indien een lid in het jaar lid wordt)

De CMV leden betalen geen eigen bijdrage voor het clubtenue

Peildatum leeftijd: 01-10-2016, op basis van geboortedatum

Senioren
voor 1 oktober 2001
Jeugd A
tussen 1 oktober 2001 en 1 oktober 2003
Jeugd B
tussen 1 oktober 2003 en 1 oktober 2005
Jeugd C
tussen 1 oktober 2005 en 1 oktober 2006 CMV – niveau 6
tussen 1 oktober 2006 en 1 oktober 2008
CMV – niveau 5
tussen 1 oktober 2008 en 1 oktober 2009
CMV – niveau 4
tussen 1 oktober 2009 en 1 oktober 2010
CMV – niveau 3
tussen 1 oktober 2010 en 1 oktober 2011
CMV – niveau 2
tussen 1 oktober 2011 en 1 oktober 2012
CMV – niveau 1
tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2013

Categorie

Soort

Seizoen 2019/2020

Jeugd CMV 1 t/m 6 Competitie € 150,00
Jeugd A,B,C

Competitie

Meetrainer

Recreant

€ 186,50

€ 139,00

€ 139,00

Senior

Competitie

Meetrainer

Recreant

€ 263,50

€ 163,00

€ 189,00

Slapend
€ 15,00