Veilig sportklimaat

Volleyballen levert prachtige momenten op en sporten is leuk om te doen!

Wij vinden het als vereniging belangrijk dat iedereen zich veilig en prettig voelt tijdens de training/wedstrijden en hierbij zichzelf kan zijn.

Wanneer je tijdens het volleyballen echter te maken krijgt met ongewenst gedrag (bijv. pesten, beledigingen, seksuele intimidatie, discriminatie) is dit een teken dat jouw sportomgeving niet veilig meer is.

Het Centrum Veilige Sport Nederland is er voor jou bij vragen, twijfels of meldingen.
Wil je meer informatie klik op bovenstaande logo.

Een veilig sportklimaat

De grenzen van wat ‘gewenst’ en ‘ongewenst’ is, verschillen per persoon. De één lacht mee met dubbelzinnige grappen en/of opmerkingen, de ander voelt zich er behoorlijk ongemakkelijk onder. Wat een bemoedigend klopje voor de één is, kan een ander opvatten als een vervelende en onnodige aanraking.
Bovenstaande gebeurtenissen kunnen emoties en vragen oproepen, ook als het niet jouzelf overkomt maar je het bij iemand anders ziet gebeuren.

Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Toch is het belangrijk om het wél te doen; blijf er niet mee rondlopen. Zoek iemand die je vertrouwt, dan kun je er eventueel samen iets aan doen.

Weet je niemand aan wie je het kunt vertellen of vind je het misschien prettiger om met iemand van buitenaf te kunnen praten?
VHZ heeft hiertoe en tweetal vertrouwenscontactpersonen aangesteld waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet wilt. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie, maar gewoon even praten kan natuurlijk ook.

Naast het eerste aanspreekkpunt voor leden met een klacht of hulpvraag, kan de VCP het bestuur van de vereniging adviseren en stimuleren om preventieve maatregelen te nemen teneinde een veilig sportklimaat te bevorderen en te waarborgen.

Dus mocht je behoefte hebben aan advies, informatie of een gesprek, dan ben je hartelijk welkom bij Jurgen Bous of Wesseline Groeneveld.
Je kunt hen bereiken via het volgende emailadres: vcp@vhz.nu

Meldplicht

Per 1 april 2019 is een meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie. Binnen VHZ onderstrepen we het belang van deze meldplicht. Heb je te maken met seksuele intimidatie of heb je een vermoeden dat er in jouw omgeving sprake is van een dergelijke situatie, dan heb je de verantwoordelijkheid om dit te melden bij het bestuur via bestuur@vhz.nu.

Voor meer informatie klik op onderstaande button.

Meer informatie

Omgangsregels

Omgangsregels kunnen worden gezien als algemene uitgangspunten voor gedrag tussen leden, begeleiders, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de vereniging. Het gaat dan over vaak hele vanzelfsprekende zaken. VHZ heeft de omgangsregels voor leden, begeleiders en vrijwilligers en andere betrokkenen vastgelegd in het beleidsplan sociaal veilige sportomgeving; dit om overschrijding van grenzen te voorkomen.

Voor meer informatie klik op onderstaande button.

Beleidsplan sociaal veilige sportomgeving